Tag: แก้นม

ไลฟ์สไตล์ที่ช่วยลดโอกาสการเป็นโรคแก้นมไลฟ์สไตล์ที่ช่วยลดโอกาสการเป็นโรคแก้นม

โรคแก้นม เป็นอีกหนึ่งโรคที่มักเกิดขึ้นกับคนที่มีน้ำหนักเกินไป โดยเนื้อเยื่อไขมันตกค้างบริเวณช่องท้อง มาทำให้เกิดผิวหนังยุบและตัน เป็นต้น โรคแก้นมถือเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กก็สามารถเป็นโรคได้ การกินอาหารไม่ถูกต้องเป็นสาเหตุหลักของโรคแก้นม แต่ในบางกรณีอาจมีสาเหตุจากพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดื่มแอลกอฮอล์หรือการสูบบุหรี่ การเคลื่อนไหวซึ่งมีน้อยหรือถูกจำกัดก็สามารถเกี่ยวข้องกับโรคแก้นมได้ วิธีการรักษาแก้นม และการป้องกันโรคได้ดังนี้